Największa i jedna z najstarszych wsi w gminie Wieleń. Wieś położona w centrum Puszczy Noteckiej, popularna wśród miłośników grzybobrań...
386745

Aktualności

ORSZAK TRZECH KRÓLI
06 stycznia 2017 roku

W dniu 06 stycznia 2017 roku  Orszak Trzech Króli przemaszerował przez Rosko już po raz drugi. Ubrani we wspaniałe stroje uczestnicy orszaku zebrali się na placu przy kościele. Głównymi postaciami  byli oczywiście Trzej Królowie i Maryja z Józefem, ale nie zabrakło również całego mnóstwa innych postaci towarzyszących orszakowi monarchów, jak aniołki czy pasterze, w które wcieliły przede wszystkim dzieci. Gdy wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni w piękne korony i flagi oraz zaopatrzeni w śpiewniki, orszak pod przewodnictwem księdza proboszcza Grzegorza Baranowskiego oraz towarzyszącego mu księdza Andrzeja Drobińskiego proboszcza z Gulcza, wyruszył przy śpiewie kolęd na ulice Roska. Po przejściu ulicą Kanałową orszak zatrzymał się przy Wiejskim Domu Kultury, gdzie przedstawiono jasełkową scenkę przybycia Maryi i Józefa do Betlejem, dla których to nie było miejsca w gospodzie. Orszak udał się dalej, zmierzając ulicami Dworcową i Tęczową do następnego przystanku. Na skrzyżowaniu ulic Tęczowej i Kwiatowej przedstawiono kolejną scenkę, w której Trzej Królowie postanawiają udać się za gwiazdą, aby oddać pokłon nowonarodzonemu królowi, a aniołowie nakazują iść pasterzom do Betlejem. Orszak udał się na kolejny etap przemarszu, zmierzając ulicą Studniową na rynek wsi. Tam, przy fontannie, wśród choinek, aniołów i pasterzy, Trzej Królowie złożyli pokłon Dzieciątku. Ale to jeszcze nie był koniec orszaku. Licznie zgromadzeni mieszkańcy udali się na ostatni przystanek, którym była sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Rosku. Tam Maryja z Józefem i Dzieciątkiem zajęli miejsca w przygotowanej dla nich stajence i orszak zakończono koncertem kolęd. We wspaniale przygotowanym koncercie wystąpiły dzieci począwszy od przedszkola do gimnazjum, rodzice, nauczyciele, schola parafialna oraz chór Lutnia.
Zorganizowanie orszaku było możliwe dzięki zaangażowaniu się wielu osób, organizacji i instytucji z Roska, w tym rady parafialnej, Wiejskiego Domu Kultury, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, zespołu „Rożanie”, chóru „Lutnia” i Zespołu Szkół.
Podziękowania należą się przede wszystkim inicjatorowi tego przedsięwzięcia, księdzu proboszczowi Grzegorzowi Baranowskiemu, który zgłosił orszak do Fundacji „Orszak Trzech Króli” w Warszawie, od której otrzymano korony, flagi, śpiewniki i przykładowy scenariusz.
Wielkim zaangażowaniem wykazał się Wiejski Dom Kultury, który przygotował wykonanie poszczególnych scenek.
Słowa uznania należą się też dyrekcji i nauczycielom Zespołu Szkół za wspaniałe przygotowanie i przebieg koncertu kolęd.
Trzeba jednakże podkreślić, że bez udziału mieszkańców wsi Orszak Trzech Króli nie mógłby się odbyć i to im należą się największe słowa uznania. Tegoroczna ilość uczestników orszaku daje bowiem nadzieję, że  w kolejnych latach, tak w jego organizacji jak i w przemarszu, będzie uczestniczyło coraz więcej osób.


KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK W ROSKU


W dniu 8 stycznia 2017 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Rosku Wiejski Dom Kultury w Rosku działający w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu wspólnie z Oddziałem Nadnoteckiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Pile zorganizowali Koncert kolęd i pastorałek.                                                                                      Rangę uroczystości podniosła obecność zacnych gości, w tym przedstawicieli Zarządu ON PZCHiO w Pile, którzy mimo ataku mroźnej zimy przybyli do Roska, by kolędować wspólnie z chórzystami. Podczas oficjalnego powitania wymieniono następujące osoby, poczynając od Prezesa Zarządu ON PZCHiO w Pile- Esterę Serówkę, której towarzyszyli sekretarz Zarządu Helga Kuczkowska oraz dyrektor artystyczny Przemysław Wojnarowski. Powitano serdecznie Panią Elżbietę Rybarczyk- burmistrza Wielenia, Pana Tadeusza Teterusa starostę powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego, Panią Alicję Adamczyk- Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu, Pana Romana Frąckowiaka - wicedyrektora Zespołu Szkół w Rosku oraz Panią Joannę Sowa - Radną Rady miejskiej w Wieleniu. Następnie równie serdecznie powitani zostali członkowie chórów na czele z prezesami i dyrygentami oraz przybyli mieszkańcy wsi Rosko. Chór mieszany „Lutnia” działający przy Wiejskim Domu Kultury w Rosku był gospodarzem minionego spotkania. Prezesem „Lutni” jest Pani Iwona Szylke, a dyrygentem Pan Tobiasz Dolny. Całość uroczystości prowadził Pan Marek Doczekalski zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieleniu oraz  pracownik M-GOK w Wieleniu. Chór „LUTNIA” miał zaszczyt koncertować z czołowymi zespołami regionu nadnoteckiego: chórem mieszanym „Halka” z Piły, chórem mieszanym „Echo” z Rogoźna oraz chórem mieszanym „Di Ortica” z Szydłowa.
Koncerty tak znamienitych chórów pozwoliły mieszkańcom oraz członkom zespołów jeszcze raz przeżyć radość Bożego Narodzenia, dostarczyły im również niezwykłych wrażeń artystycznych.
Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd i biesiadowaniem w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Rosku. 
Organizatorzy z Roska serdecznie dziękują wszystkim za udział oraz pomoc w przygotowaniu imprezy. Cześć Pieśni i Muzyki !


„XVI POWIATOWY KONKURS PIOSENKI LUDOWEJ MALAWA 2016”


W dniu 20 października 2016 r. w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Rosku odbył się  XVI  Powiatowy  Konkurs Piosenki Ludowej „MALWA 2016”
Organizatorami konkursu byli: Wiejski Dom Kultury,  Biblioteka Publiczna w Rosku, Urząd Miejski w Wieleniu, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu. Patronat imprezy objął Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki.
Otwarcia konkursu dokonała kierownik WDK Rosko Lucyna Bukowska, która przywitała zaproszonych gości – Burmistrza Wielenia Elżbietę Rybarczyk, Dyrektora M-GOK w Wieleniu  Alicję Adamczyk.
Po przemowach zaproszonych gości odbyły się przesłuchania uczestników konkursu, zgodnie z regulaminem w czterech kategoriach wiekowych:
•    Kategoria I – przedszkola – soliści i zespoły
•    Kategoria II – szkoły podstawowe klasy I – III – soliści i zespoły
•    Kategoria III – szkoły podstawowe klasy IV – VI – soliści i zespoły
•    Kategoria IV – gimnazja – soliści i zespoły
Z każdym rokiem wzrasta zainteresowanie konkursem oraz liczba uczestników. Wzrastająca liczba uczestników utwierdza organizatorów o potrzebie organizowania takich właśnie imprez. W pierwszym konkursie  udział wzięło 12 osób w tegorocznym konkursie 66 uczestników (w tym wykonano 44 piosenek ludowych) z placówek kulturalno – oświatowych działających na terenie Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego (Wieleń, Drawsko, Boruszyn, Drawski Młyn, Rosko, Miały, Krzyż Wielkopolski, Jędrzejewo, Miłkowo, Chełst, Wrzeszczyna, Czarnków, Romanowo Dolne, Trzcianka, Dzierżążno Wielkie, Połajewo, Gębice, Pęckowo.)
Uczestników oceniało Jury w składzie:
-    Pan Bartosz Ratajczak (solista chóru męskiego „Harmonia” z Czarnkowa, wieloletni organista)
-     Pani Lilianna Obst z Roska (Absolwentka I i II stopnia  Państwowej Szkoły Muzycznej w  Pile oraz laureatka wielu nagród muzycznych)
-     Pani Joanna Sowa – członek (poetka, autorka wielu tekstów i scenariuszy, członek chóru Lutnia,  przez wiele lat społecznie udzielająca się w WDK w Rosku),

Po burzliwych obradach Jury wytypowało zwycięzców w poszczególnych kategoriach:
KATEGORIA PRZEDSZKOLA:
SOLIŚCI:
I miejsce – Hanna Pszkit – Gminne Przedszkole w Wieleniu Oddział Zamiejscowy
II miejskie – Gabriela Jurczyńska – Gminne Przedszkole nr 3 w Trzciance
II miejsce – Zuzanna Przybyszewska – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wielkopolskim
III miejsce – Hanna Świtoń – Gminne Przedszkole w Wieleniu Oddział Zamiejscowy
III miejsce – Zuzanna Fornal – Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy w Czarnkowie
Wyróżnienia:
Stanisław Papaj – Przedszkole „Bajka” w Lubaszu Oddział w Miłkowie
Urszula Skrzypska – Zespół Szkół w Rosku Oddział Przedszkolny w Rosku
Marta Nowak – Gminne Publiczne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Drawsku Oddział w Pęckowie
Julia Krygowska – Gminne Przedszkole w Wieleniu
Maria Tyll – Gminne Przedszkole nr 3 w Trzciance
Hanna Bednarek – Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy w Czarnkowie
Elena Wicher – Przedszkole „Bajka” w Lubaszu Oddział w Miłkowie
Julia Pierko – Przedszkole Miejskie nr 1 „Bajkowy świat” w Czarnkowie

ZESPOŁY:
I miejsce – Emilia Wika, Wiktoria Mąka, Maja Szukała – Zespół Szkół w Rosku Oddział Przedszkolny w Rosku
II miejsce – Martyna Ćwik, Lilianna Kowalewska, Zuzanna Stefaniak – Gminne Przedszkole w Wieleniu
III miejsce – Elena Wicher, Stanisław Papaj – Przedszkole „Bajka” w Lubaszu Oddział w Miłkowie
Wyróżnienie:
Wiktoria Kołodziej, Lena Kobza, Jakub Czabajski – Zespół Szkół w Rosku Oddział Przedszkolny we Wrzeszczynie
Iga Górzna, Jan Pita – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie Wielkim Oddział Przedszkolny

KLASY  I –III  SZKOŁA PODSTAWOWA
SOLIŚCI:
I miejsce – Jan Rajek – Zespół Szkół w Jędrzejewie
I miejsce – Magdalena Pyrz – Szkoła Podstawowa w Krzyżu Wielkopolskim
II miejsce – Natalia Szymańska – Studio Piosenki przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzciance
II miejsce – Kornelia Stefaniak – Szkoła Podstawowa w Połajewie
III miejsce  - Jagoda Urban – Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie
Wyróżnienie
Martyna Pankowska – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie
ZESPOŁY:
Wyróżnienie – Wiktoria Wojtkowiak, Anna Uszakiewicz, Dagmara Helwich – Szkoła Podstawowa w Drawskim Młynie

KLASY IV – VI SZKOŁA PODSTAWOWA
SOLIŚCI:
I miejsce – Amelia Sikora – Szkoła Podstawowa w Drawsku
II miejsce – Laura Handschke – Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym
II miejsce – Olga Begier – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie
III miejsce – Oliwia Papaj – Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie
Wyróżnienie
Marta Kozłowska – Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Połajewie
Aleksandra Hyłek – Zespół Szkół w Miałach
Kamila Tymek – Szkoła  Podstawowa w Chełście
Zuzanna Dolna – z Wielenia
Karolina Antkowiak – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie
ZESPOŁY:
I miejsce – Zuzanna Kolasa, Marta Kozłowska – Szkoła podstawowa w Połajewie
III  miejsce – Martyny Jerzy, Aleksandra Hyłek, Julia Sikora  - Zespół Szkół w Miałach
Wyróżnienie
Natalia Jankowska, Martyna Oleksak – Szkoła Podstawowa w Drawskim Młynie

KATEGORIA GIMNAZJUM
SOLIŚCI:
I miejsce –– Julia Golon – Publiczne Gimnazjum w Jędrzejewie
III miejsce – Nadia Kobuszewska  - zespół Szkół w Gębicach
ZESPOŁY:
I miejsce – Zuzanna Wylegała, Halszka Kościelska, Katarzyna Izydor – Publiczne Gimnazjum w Czarnkowie.
Zespół z Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie otrzymały również nagrodę specjalną GRAND PRIX.
Wszystkim uczestnikom wręczono gratulacje za udział w konkursie. Wszyscy uczestnicy konkursu oprócz talentu wokalnego zaprezentowali również stroje, bądź elementy stroju ludowego, co podkreślało charakter imprezy.

Podczas obrad Jury, Społeczna Rada Programowa działająca przy WDK w Rosku przygotowała dla wszystkich uczestników oraz ich opiekunów pyszną zupę pomidorową, herbatę i kawę, za które w imieniu uczestników serdecznie dziękuję kierownik WDK Lucyna Bukowska.
Organizatorzy szczególne podziękowania kierują dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Urzędu Miejskiemu w Wieleniu, Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu DANEX z Roska, za pomoc, zrozumienie oraz wspieranie inicjatyw WDK w Rosku.
Za pomoc w organizacji konkursu dziękujemy również  Panu Marianowi Obst oraz Damianowi Barłożek i Mateuszowi Urlych, którzy zajęli się obsługą sprzętu nagłaśniającego.

95 - lecie OSP Rosko
Mijały lata społecznej służby druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Rosku, zaangażowania wielu osób w rozwój organizacji. Na przestrzeni 95 lat istnienia jednostki najsilniej łączyło ich zawsze jedno, to co łączy wszystkich druhów strażaków - nieustanna gotowość zadaniowa i chęć niesienia pomocy innym. Druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rosku, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, swoją gotowość, odwagę i ofiarność, wielokrotnie potwierdzili szeregiem udanych wyjazdów na akcje ratowniczo- gaśnicze w regionie. Zasłużyli na wdzięczność mieszkańców, uczczenie pamięci i dokonań swoich poprzedników, a ówcześni wraz z ich rodzinami, mając to wszystko na uwadze, zorganizowali obchody jubileuszowe dla upamiętnienia tak ważnej i doniosłej rocznicy.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele wojewódzkich, powiatowych i gminnych władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, poczty sztandarowe oraz delegacje OSP z Miałów i Wrzeszczyny. Jubileusz odbył się 30 lipca 2016 roku wraz z uroczystą mszą św. z przemarszem główną ulicą wsi Rosko, a następnie podczas apelu na placu przy Wiejskim Domu Kultury w Rosku miała miejsce ceremonia uhonorowania strażaków odznaczeniami, wyróżnieniami i podziękowaniami.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego odznaczeni "Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa" zostali druhowie: Szymon Ranke i Mariusz Kinowski. "Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa" odznaczeni zostali druhowie: Grzegorz Dobiegała, Tobiasz Waśko, Michał Stróżyński. "Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa" odznaczeni zostali druhowie: Piotr Mąka, Mateusz Helak, Radosław Wieczorek, Radosław Jerzy oraz druhna Joanna Sowa. Wręczenia odznaczeń dokonali: Członek Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu ZOSP RP dh Edward Wieczorek, Starosta Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego Tadeusz Teterus i Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk. Podczas ceremonii uhonorowania wyróżnionych działaczy OSP Rosko nie zabrakło również Prezesa Zarządu Powiatowego OSP w Czarnkowie Kajetana Kaszkowiaka i Komendanta Gminnego Zarządu OSP RP w Wieleniu Jerzego Ziopaji.  
Szczególne podziękowania za wieloletnią działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rosku otrzymali druhowie: Stefan Waśko i Stanisław Sałata, odznaczeni za wysługę 60 lat (uchwała Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Wieleniu), Zygmunt Sowa odznaczony za wysługę 55 lat oraz Mirosław Stochaj odznaczony za wysługę 50 lat. Odznaczeni zostali również za wysługę lat następujący druhowie: Stanisław Waśko (40 lat), Tomasz Waśko i Zygmunt Ławniczak (35 lat), Jacek Wieczorek (30 lat), Marek Kolasa, Szymon Ranke (25 lat), Mariusz Kinowski, Edward Nowaczyk, Rafał Fręśko (20 lat). Odznakę za wysługę 15 lat otrzymali druhowie: Elżbieta Rybarczyk, Henryk Helak,  Grzegorz Dobiegała, Radosław Szczepski, Marcin Wylegała, Krzysztof Rembarz, Michał Stróżyński, Marek Helak, Tobiasz Waśko, Andrzej Matusz. Za wysługę 10 lat: Damian Bilski, Łukasz Buśko, Dariusz Fąferek, Radosław Jerzy, Marcin Kemnic, Paweł Kuźmar, Piotr Mąka, Mateusz Helak, Radosław Wieczorek, Joanna Sowa. Za 5 lat wysługi odznaczeni zostali: Daria Bak, Izabela Drab, Diana Fąferek, Miłosz Graś, Krzysztof Kolasa, Jakub Kopka, Magdalena Kramerek, Marta Ławniczak, Patryk Pawłowski, Mikołaj Piekarski, Marta Radomska, Marta Skwierczyńska, Magdalena Turek, Agata Zagórska.
Były gratulacje, życzenia, prezenty i podziękowania za pomoc rycerzy św. Floriana.

Lucyna Bukowska
Hanna Forbrich
 TURNIEJ O PUCHAR PREZESA LZS NOTEĆ ROSKO

Dnia 29 maja 2016 roku na boisku sportowym w Rosku odbył się turniej o puchar prezesa LZS Noteć Rosko. Turniej był częścią programu Festynu zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka - ,,Mama, Tata i Ja”. Niestety z powodu wydłużonego terminarza Ligi Trampkarzy na turnieju nie mogły stawić się licznie zaproszone drużyny z Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego. Nie przeszkodziło to jednak w organizacji turnieju dla młodych piłkarzy z Roska oraz okolicznych miejscowości.
Ideą jaka przyświecała organizatorom było jak najliczniejsze uczestnictwo młodych ludzi w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja  sportu wśród młodzieży w miejscowości Rosko i najbliższej okolicy. Zawody odbyły się w kategorii wiekowej Trampkarz – rocznik 1999 i młodsi. Turniej rozpoczął się jak wcześniej zaplanowano punktualnie o godzinie 12:00 a do rywalizacji o Puchar prezesa LZS Noteci Rosko przystąpiły 4 drużyny: LZS Noteć Rosko, FC Szkopki, KS Kanałowa, FC Albatrosy. Miłym zaskoczeniem była spora grupka kibiców, która z trybun dopingowała młodych piłkarzy. Drużyny turniej rozegrały w systemie ,,każdy z każdym”, a wszystkie sześć meczy odbyły się na zmniejszonym do wymiarów ,,orlika” słynącemu w gminie z świetnej murawy boisku w Rosku. Organizatorzy postanowili dołączyć do takiego boiska  pełno wymiarowe bramki, czego efektem miało być mnóstwo bramek, czyli to co najbardziej cieszy piłkarzy i kibiców. Długość meczy 2 x 9 minut zaspokoiła chęć gry wszystkich uczestników rozgrywek. Mimo obaw organizatorów w ten dzień dopisała także wspaniała pogoda, więc wszystkim nie pozostało już nic innego jak cieszyć się piłkarskim świętem.
Ostatecznie po bardzo wyrównanej walce, pięknych bramkach i walce wszystkich czterech drużyn, pierwsze miejsce w turnieju o Puchar Prezesa LZS Noteć Rosko zajęła drużyna FC Szkopki, tuż za nią uplasowała się drużyna gospodarzy LZS Noteć Rosko, a najniższy poziom podium przypadło zespołowi KS Kanałowa. Na zakończeniu przed godziną 15:00, trzy najlepsze zespoły otrzymały pamiątkowe Puchary oraz wszyscy z około 40 uczestników talony na jedzenie oraz picie.
Drużyny:
1. LZS Noteć Rosko
2. FC Szkopki
3. KS Kanałowa
4. FC Albatrosy
 
Tabela końcowa:
    Nazwa drużyny:   Punkty:    Bramki:
1. FC Szkopki              9          17 - 9
2. LZS Noteć Rosko     6          13 - 12
3. KS Kanałowa          3          12 - 12
4. FC Albatrosy           0           4 - 13
Opracował: Mateusz Bielawski

Rodzinnie i sportowo w Rosku

Moc atrakcji przygotowali organizatorzy imprezy, która odbyła się 29 maja 2016 roku na boisku sportowym w Rosku. Wszystko rozpoczęło się o godzinie 12.00, kiedy na murawę boiska wybiegły pierwsze drużyny biorące udział w turnieju piłkarskim o Puchar Zarządu LZS "Noteć Rosko". Walka była zacięta i dostarczyła wielu emocji sportowych.   
Wyniki przedstawiają się następująco:  
    Nazwa drużyny:   Punkty:    Bramki:
1. FC Szkopki              9          17 - 9
2. LZS Noteć Rosko     6          13 - 12
3. KS Kanałowa          3          12 - 12
4. FC Albatrosy           0           4 - 13
Po południu odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „Mama, Tata i Ja.” Impreza mimo charakteru środowiskowo- lokalnego zyskała rangę wydarzenia cyklicznego i wszystko wskazuje na to, że na stałe zagości w "Kalendarzu Imprez Gminy Wieleń". Rodzinną inicjatywę i pomysł na sportową niedzielę pochwaliła podczas otwarcia festynu pani Elżbieta Rybarczyk- Burmistrz Wielenia, dziękując za zaangażowanie pani Lucynie Bukowskiej- kierownik WDK Rosko, panu Krzysztofowi Plichowi- prezesowi LZS "Noteć Rosko" i panu sołtysowi Henrykowi Helakowi. Tego dnia nie brakowało atrakcji. Dzieci mogły skorzystać z dmuchanego zamku i rekina, ale także z wielu zabaw przygotowanych przez harcerzy. Prezentowane były układy taneczne w wykonaniu miejscowych zespołów działających przy WDK Rosko. Zatańczyły m.in. "Atomówki" i dzieci najmłodsze. Każdy występ oklaskiwano gromkimi brawami. Dla dzieci były cukierki od pani burmistrz, którymi prowadząca imprezę częstowała zwycięzców poszczególnych konkurencji. Serwowano potrawy z grilla. Dzieci chętnie też kosztowały waty cukrowej, prażynek i innych przysmaków, w tym słodyczy, których z okazji "Dnia Dziecka" po prostu nie mogło zabraknąć na imprezie.
W role organizatorów i współorganizatorów wcielili się  przedstawiciele Wiejskiego Domu Kultury w Rosku, członkowie Zarządu Ludowego Zespołu Sportowego "Noteć Rosko", sołtys wsi i rada sołecka, miejscowi seniorzy, chórzyści, harcerze. Organizację wydarzenia wsparli wspaniałomyślni  sponsorzy, którzy podczas każdej przerwy byli przedstawiani publiczności. Dzień pełen wrażeń zakończył się wspólną zabawą. Grał i śpiewał dla wszystkich Karol Kurkiewicz z Wielenia.   

Hanna Forbrich


Organizatorzy Festynu „Mama, Tata i Ja” serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom, którymi są:
Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk
Urząd Miejski w Wieleniu
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu
Ludowy Zespół Sportowy „Noteć Rosko”
Radna Rady Miejskiej Joanna Sowa  
Sołtys wsi Rosko Henryk Helak
Rada Sołecka wsi Rosko
PHU Danex Sp. z o.o. Sp. K. Rosko
F.H.U Grzegorz Jeżewski Rosko
F.H.U. Sklep Wielobranżowy WIOLA Rosko
Państwo Katarzyna i Mikołaj Wieczorek ( PPHU „MIKA” i „MIKO” Rosko)
Państwo Beata i Mariusz Jeżewscy
PPH-U „BIAL-POL” Rosko Janusz Białoskórski
Państwo Izabela i Przemysław Dymek
Państwo Paulina i Grzegorz Krzyżaniak
Jednostka OSP Rosko
 

 

Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Koncert Kolęd i Pastorałek w Rosku
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
95 - lecie OSP Rosko
Turniej o Puchar Prezesa
Turniej o Puchar Prezesa
Turniej o Puchar Prezesa
Turniej o Puchar Prezesa
Turniej o Puchar Prezesa
Turniej o Puchar Prezesa
Turniej o Puchar Prezesa
Turniej o Puchar Prezesa
Turniej o Puchar Prezesa
Turniej o Puchar Prezesa
Turniej o Puchar Prezesa
Turniej o Puchar Prezesa
Turniej o Puchar Prezesa
Turniej o Puchar Prezesa
Turniej o Puchar Prezesa
Turniej o Puchar Prezesa
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja
Festyn Mama Tata i Ja