Największa i jedna z najstarszych wsi w gminie Wieleń. Wieś położona w centrum Puszczy Noteckiej, popularna wśród miłośników grzybobrań...
382403

Kalendarz imprez

   
PLAN IMPREZ WDK ROSKO NA ROK 2016

1.    Powiatowy Koncert Kolęd i Pastorałek w Połajewie   24 styczeń   
2.    Bal Przebierańców    24 styczeń   
3.    Ostatki   9 luty   
4.    Dzień Kobiet    8 marzec   Chór „Lutnia”, 9 marzec Klub Seniora, 12 marzec KGW
5.    XXVII Gminny Konkurs Recytatorski    7 kwiecień   
6.    3 – Maja akademia okolicznościowa z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja    
7.    Święto Ludowe    maj   
8.    Regionalny Konkurs Piosenki Religijnej BARKA    22 maj  
9.    Festyn Rodzinny Mama, Tata i Ja    29 maj   
10.    Wyjazd Klubu Seniora nad morze   10 czerwiec   
11.    Przegląd Chórów i Orkiestr Oddziału Nadnoteckiego     26 czerwiec  
12.    Imprezy sobótkowe – udział zespołu „Rożanie”    24 w Drezdenku
13.    Powiatowy Piknik dla Klubu Seniora    lipiec   
14.    Dożynki Wiejskie    14 sierpień   
15.    Dożynki Gminne  w Nowych Dworach  sierpień
16.    Dożynki Powiatowe      wrzesień   
17.    Powiatowy Dzień Pieśni i Muzyki    październik   
18.    Krajeński Festiwal Pieśni Sakralnej    11 wrzesień   
19.    Spotkanie działaczy i animatorów kultury – sprawozdanie z działalności i plany na rok przyszły    październik   
20.    Wycieczka dla zespołów i działaczy z WDK    wrzesień/październik   
21.    XVI Powiatowy Konkurs Piosenki Ludowej „Malwa 2016”    20 październik   
22.    Święto Edukacji Narodowej –akademie okolicznościowe    październik   
23.    11 – Listopada – akademie okolicznościowe    listopad   
24.    Święto Pieśni i Muzyki „Cecylia”     19 listopad   
26.    Spotkania opłatkowe dla dzieci, młodzieży, członków chóru, Klubu Seniora i KGW    18 grudzień   
27.    Sylwester     31 grudzień