Największa i jedna z najstarszych wsi w gminie Wieleń. Wieś położona w centrum Puszczy Noteckiej, popularna wśród miłośników grzybobrań...
384564

Historia

   
Kółko Rolnicze

  W pierwszych latach XX wieku na ziemiach będących pod zaborem pruskim zrodziła się inicjatywa tworzenia organizacji społecznych, mających na celu podtrzymywanie ducha polskości oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego wsi.
W roku 1903 powołano w Rosku Kółko Rolnicze, organizację mającą na celu wspieranie środowisk rolniczych. W dwa lata później powołano do życia kolejne organizacje wiejskie tj. Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich oraz Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”.
Inicjatorami powołania wszystkich tych organizacji byli: ksiądz Aleksy Spychalski oraz ówczesny organista Bolesław Dąbrowski.
Z dokumentów Wojewódzkiego Towarzystwa Kółek Rolniczych wynika, że w tych latach działały Kółka rolnicze w: Drawsku, Guczu, Lubaszu, Mężyku, Pęckowie, Połajewie, Rosku, Śmieszkowie i Wrzeszczynie. Z zachowanych materiałów wynika że prezesami w Rosku byli:
w roku 1913 – Ks. Proboszcz Aleksy Spychalski,
w roku 1926 – pan Roman Fręśko,
w roku 1936 – pan Marian Kasior.
    W okresie międzywojennym Kółka Rolnicze podobnie jak pod zaborami walczyły o przetrwanie i o poprawę bytu polskiego chłopa, szerząc oświatę i kulturę na wsi. Po zakończeniu II wojny światowej kółka rolnicze dalej podejmowały swoją działalność lecz wyparte zostały z krajobrazu polskiej wsi. Reaktywowanie kółek Rolniczych i kół gospodyń wiejskich nastąpiło dopiero w 1957 r. po słynnym Poznańskim czerwcu.
    Od roku 1956 prezesami Kółka Rolniczego w Rosku byli: Stanisław Tuta, Piotr Klamerek, Leon Szmyt, Franciszek Szymkowiak, Czesław Dobiegała i obecnie Edward Nowaczyk.
    Działalność Kółka Rolniczego w Rosku po roku 1956 była bardzo aktywna i wszechstronna. Zakupiono pierwszy ciągnik Ursus C-328 w 1964 a w roku posiadało już trzy. Pierwszym traktorzystą był Stefan Mierzwa. W chwili przekazania sprzętu do MBM Rosko, Kółko Rolnicze posiadało 3 ciągniki Ursus C-328 i 2 ciągniki C-4011, ponadto maszyny rolnicze takie jak pługi, brony, kosiarki, kopaczki do ziemniaków, młocarnie, przyczepy, kolumnę parownika i inne. MBM-y następnie zostały przekształcone w SKR. Przy kółku rolniczym działały również rzemieślnicze zakłady usługowe wykonujące usługi dla ludności w zakresie: betoniarstwa u pana Godawy, przecieranie drewna u pana Pajczyka. Prowadziło także żwirownie wiejską zarządzaną przez pana Marcinkowskiego. Dzięki działalności tych firm można było wybudować na terenie Roska i nie tylko wiele budynków gospodarczych i mieszkalnych. Ponadto kółko organizowało pokazy i szkolenia rolników oraz wycieczki szkoleniowe i krajoznawcze.
    Na początku  2006 roku Kółko Rolnicze powołało Komitet Organizacyjny Gminnych Obchodów Święta Ludowego w Rosku oraz inicjatywy renowacji sztandaru Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich w Rosku. Według przekazów historycznych Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Rosku  zostało utworzone w 1905 roku. W roku 1928 społeczność Roska wspólnym wysiłkiem ufundowała sztandar poświęcony Katolickiemu Towarzystwu Robotników Polskich, które ściśle współpracowało z pozostałymi organizacjami działającymi na terenie wsi.
Sztandar  został uroczyście poświęcony w dniu 5 sierpnia 1928 roku, cieszył się wielką czcią i szacunkiem mieszkańców i do wybuchu II wojny światowej z wielką dumą prezentowany był na licznych, ważnych uroczystościach.
W momencie wybuchu wojny został ukryty i przechowany w miejscu znanym tylko nielicznym osobom. W latach 80 – tych przypadkowo, podczas pożaru u Pana Czesława Czekały został odnaleziony i przekazany ówczesnemu kierownikowi Wiejskiego Domu Kultury w Rosku Panu Piotrowi Waśko, który przechował sztandar do momentu podjęcia decyzji o jego odrestaurowaniu. W związku z tym, że Katolickie Towarzystwa Robotników Polskich zaprzestały działalności społeczność Roska podjęła decyzję o powierzeniu patronatu nad odrestaurowanym sztandarem członkom Kółka Rolniczego z Roska.
Aktu przejęcia  Sztandaru Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich pod patronat Kółka Rolniczego dokonano w dniu 4 czerwca 2006 roku. Jednocześnie w przypadku ewentualnej reaktywacji Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich w Rosku, Kółko Rolnicze zobowiązuje się do przekazania sztandaru prawowitym jego spadkobiercom.
Zarząd Kółka Rolniczego skupia swoją uwagę na działalności związkowej i organizacyjnej oraz sprawami dotyczącymi rolników oraz wsi. Członkowie KR biorą czynny udział w akcjach protestacyjnych, pomocy poszkodowanym oraz uczestniczą w przygotowaniach uroczystości dożynkowych.