Największa i jedna z najstarszych wsi w gminie Wieleń. Wieś położona w centrum Puszczy Noteckiej, popularna wśród miłośników grzybobrań...
382432

Wydarzenia

X REGIONALNY KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ "BARKA 2016"

Już po raz dziesiąty Wiejski Dom Kultury oraz proboszcz parafii ksiądz Grzegorz Baranowski w dniu 22 maja wspólnie zorganizowali  Regionalny Konkurs Piosenki Religijnej „BARKA 2016”.
Podczas konkursu byli obecni zaproszeni goście Pani Elżbieta Rybarczyk – Burmistrz Wielenia i Pani Alicja Adamczyk – Dyrektor M-GOK w Wieleniu, które złożyły na ręce organizatorów podziękowanie za organizację wydarzenia kulturalno – religijnego w Gminie Wieleń.
Do konkursu w tym roku zgłosiło się 50 uczestników ze szkół podstawowych klas I – III, IV – VI, szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i schol z Czarnkowa, Drawskiego Młyna, Trzcianki, Boruszyna, Miałów, Połajewa, Herburtowa,  Roska, Wielenia.
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji Jury w składzie:
- Pani mg Anna Machmar – Absolwentka Akademii Muzycznej od 5 lat związana z M-GOK w Wieleniu w Wieleniu instruktor od zajęć muzycznych i emisji głosu
- Pan Bartosz Ratajczak z Czarnkowa – solista chóru męskiego „Harmonia” z Czarnkowa, wieloletni organista
- Ks. Grzegorz grabowski z Parafii pw. Św. Rocha w Wieleniu
- Pan Andrzej Matusz z Roska – lider zespołu M-BAND,  laureat wielu konkursów muzycznych.
postanowiła przyznać następujące nagrody:
KATEGORIA SP KLASY I-III:
SOLIŚCI:
I miejsce – Jagoda Urban – Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie
II miejsce – Dominika Bednarek – Studio Piosenki przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzciance
II miejsce – Natalia Szymańska – Studio Piosenki przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzciance
III miejsce – Martyna Pankowska – SP im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie
III miejsce – Amelia Nowaczyk – Chórek Parafialny w Rosku
Wyróżnienie – Marcelina Garstecka - SP im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie
Zofia Kawa – SP nr 1 w Czarnkowie
KATEGORIA SP KLASY  IV –VI 
SOLIŚCI:
I miejsce – Julia  Dziamska – Studio Piosenki przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzciance
I miejsce Kacper Malicki – Studio Piosenki przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzciance
II miejsce – Marta Sotek – ZS w Rosku
II miejsce Maja Karwowska – SP w Gulczu
III miejsce – Wiktoria Krych - Chórek Parafialny w Rosku
III miejsce – Agnieszka Surma - SP im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie
Wyróżnienie – Zuzanna Adamska – WDK Rosko
Rozalia Nowaczyk – Chórek Parafialny w Rosku
ZESPOŁY:
II miejsce – Martyna Kapuścińska, Natalia Szmyd, Wiktoria Piątek – SP w Drawskim Młynie
III miejsce – Klaudia Nowak,, Amelia Pawlak, Magdalena Matusiak – SP w Miałach
KATEGORIA GIMNAZJUM
SOLIŚCI:
I miejsce – Halszka Kościelska – Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie
II miejsce – Sylwia Marciniak – Gimnazjum nr 1 im Juliusza Słowackiego  w Trzciance
III miejsce – Syntia Jarosz – Zespół Szkół w Rosku
Wyróżnienie – Julia Drozd - Zespół Szkół w Rosku
Joanna Mucha - Chórek Parafialny w Rosku
ZESPOŁY:
I miejsce – Daria Janas, Katarzyna Wojtkowiak, Agata Rychlik – Parafia pw. Św. Rocha  w Wieleniu

KATEGORIA PONADGIMNAZJALNA
I miejsce – Angelika Kozak – Trzcianka
II Miejsce – Patryk Marek – Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Trzciance
Wyróżnienie Zuzanna Oleszak - Chórek Parafialny w Rosku
ZESPOŁY
II miejsce – Zuzanna Oleszak, Natalia Skwierczyńska - Chórek Parafialny w Rosku
Wyróżnienie – Dagmara Gawołek, Agata Dobrzańska – Kościół Matki Boskiej Siewnej w Herburtowie
SCHOLE
I miejsce - Chórek Parafialny w Rosku
II miejsce - Schola „Cherubinki” z Parafi pw. Św. Michała Archanioła w Połajewie
Wyróżnienie - Schola SP im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie
W tym roku Jury przyznała  nagrodę specjalną Grand Prix, którą otrzymała Angelika Kozak z Trzcianki. Jest to statuetka dla wykonawcy, który zdaniem Jury najlepiej się zaprezentował w konkursie ze wszystkich uczestników.
W przerwie obrad Jury uczestnicy oraz publiczność, która przybyła na konkurs, mogli wysłuchać koncertu piosenek religijnych w wykonaniu duetu „Muzyczny ślub” z Poznania – gitara Pan Bartosz Szymański i śpiew Pani Paulina Kawa.
Organizatorzy dziękują sponsorom konkursu, bez pomocy których organizacja imprez byłaby niemożliwa:
•    Urząd Miejski w Wieleniu
•    Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu
•    Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DANEX” Sp. z o.o. Sp. K. z Roska
•    Apteka Melisa Pani Magdaleny Borczyk
•    Stacja Paliw Państwa Izabeli i Przemysława Dymków z Roska
Dziękujemy Paniom ze Społecznej Rady Programowej i Klubu Seniora działających  przy Domu Kultury w Rosku, za przygotowanie  poczęstunku dla wszystkich uczestników i ich opiekunów, a także Panu Marianowi Obst,  który zajął się obsługą sprzętu nagłaśniającego.

XXVII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

To już kolejny XXVII Gminny Konkurs Recytatorski zorganizowany przez Wiejski Dom Kultury w Rosku.
Tak jak w poprzednich konkursach i w tym nie zawiedli uczestnicy, których mieliśmy okazję podziwiać w trakcie recytacji. Wielu z nich to dobrzy znajomi, uczestniczący od lat i doskonalący swój warsztat literacki.
Zadaniem komisji jest wyłonić tych, którym udało się najlepiej zinterpretować wybrany tekst. To wyjątkowo trudne zadanie, bo poziom jest bardzo wyrównany a recytatorzy coraz lepsi. Rozumiemy smutek, niekiedy wręcz rozczarowanie tych, którzy nie znaleźli się w czołówce.
Nie tylko rozumiemy, wręcz podziwiamy, że mimo to, nie rezygnują, że znowu reprezentują siebie i szkołę.
Myślimy, że jest to magia poezji, którą kochacie.
Patrząc na was i słuchając co i jak recytujecie, wierzymy, że w przyszłości będziecie wrażliwymi ludźmi i żadne z Was, nie pójdzie drogą na tzw. skróty. Gdyby nie było poezji, nie byłoby pięknych opisów przyrody, pejzaży, wyrażania najskrytszych uczuć i przeżyć.
Poeci umierają, choć nie do końca, jak powiedział Horacy, największy rzymski poeta „Non omnis moriar” „Nie wszystek umrę”.
Wierzył w trwałość sławy poetów. I tak jest. Ich nie ma a Wy recytujecie ich wiersze.
I to jest istotą tego konkursu.

Z pośród 42 recytatorów komisja w składzie
•    Agnieszka Kulczycka – przewodnicząca
•    Joanna Sowa – członek
•    Halina Węgierek – członek

postanowiła przyznać następujące nagrody:

KATEGORIA SP KLAS I – III
I miejsce – Wiktoria Hayer – SP Wieleń
I miejsce – Jaśmina Słabig – Biblioteka Publiczna Rosko
II miejsce – Joanna Bilska  – SP Miały
II miejsce – Amelia Malach  – ZS Rosko
III miejsce – Aleksander Sikora – SP Miały
III miejsce – Hubert Góżdź  – ZS Rosko
         wyróżnienie – Maciej Rybarczyk – WDK Rosko
         wyróżnienie – Antoni Placha – SP Gulcz
         wyróżnienie – Martyna Taraśkiewicz – Biblioteka Publiczna w Rosku
                         
KATEGORIA SP KLAS IV – VI
I miejsce –– Gabriela Grabowa - SP Dzierżążno Wielkie
I miejsce - Julia Sikora – SP Miały
II miejsce –- Klaudia Pielach -  Świetlica środowiskowa w Zielonowie
III miejsce – Martyna Kaźmierczak – ZS w Rosku
        wyróżnienie – Marta Wieczorek – SP Gulcz
        wyróżnienie – Zuzanna Adamska – WDK Rosko

KATEGORIA GIMNAZJUM
I miejsce – Weronika Kawlewska – ZS Rosko
II miejsce – Wiktor Matuszczak – ZS Rosko
II miejsce – Mateusz Frąckowiak – ZS Rosko
III miejsce – Justyna Helwich  – SP Wieleń
III miejsce – Zuzanna Kiliszek – ZS Rosko