Największa i jedna z najstarszych wsi w gminie Wieleń. Wieś położona w centrum Puszczy Noteckiej, popularna wśród miłośników grzybobrań...
384589

Historia

Zespół obrzędowy ROŻANIE
Działalność tego zespołu związana jest z kultywowaniem tradycji, związanych ściśle z corocznie powtarzającymi się cyklami życia codziennego.
Widowiska przygotowywane przez zespół folklorystyczny ROŻANIE oparte są na odtwarzaniu obrzędów i zwyczajów i skierowane są do szerokiego kręgu odbiorców.
Działalność zespołu rozwijała się w okresie międzywojennym, bowiem już wówczas prezentowano obrzędy dożynkowe w formie widowisk scenicznych.                                               W 1984 roku utworzono Wiejski Dom Kultury, który odtąd koordynował działalność zespołów.
Scenariusze obrzędów opracowywane są w oparciu o przekazy ustne oraz Dzieła Wszystkie wybitnego XIX – wiecznego polskiego etnografa Oskara Kolberga. Pierwszą wzmiankę o obrzędach dożynkowych w Rosku znaleźć można w jego dziełach z 1870 roku, gdzie tak opisano ten zwyczaj ”(...) ceremonię składania gospodarzowi wieńca żniwnego nazywają tu „Osiołek”. Na polu , już po ukończeniu sprzętu wiją wieniec z żyta i pszenicy,  w kwiaty polne ustrojony. Niesie go jedna z dziewcząt na głowie. Chłopcy podniosą do góry grabie i na nich, niby chorągwie porozwieszają chusty. Dziewczęta ustroją ze słomy bałwana, niby chłopa i z chłopem tym słomianym tańcują na podwórzu, gdy jedna z dziewcząt przynosi przed dom wieniec, zwany tu koroną i panu go włoży na głowę, po czym sługa powiesi go w sieni na kołku. Pan wyprawia wszystkim taniec i zabawę, z winem i ciastem. (...)”.
Obecnie od wielu lat dożynki w Rosku organizowane są w formie widowiska obrzędowego, które podzielone jest na dwie części. W części pierwszej prezentowane są zwyczaje związane ze zbiorem  zbóż oraz zabawy na polu, w drugiej zaś wręczenie plonów gospodarzom dożynek. Całość przeplatana jest tańcami regionalnymi.
Scenariusz „Sobótki” w niektórych rejonach zwanej również „Nocą Świętojańską” oparty jest na „Pieśniach Sobótkowych „ Jana Kochanowskiego. Na spotkanie przy ognisku przychodzą przede wszystkim ludzie młodzi. Chłopcy skaczą przez ognisko, a dziewczęta tańczą wokół niego, śpiewając pieśni, w których proszą św. Jana o udane małżeństwo. Dzisiejsza sobótka to moc atrakcji i zabaw, nie mająca nic wspólnego z wróżbami czy zabobonami, a widowisko proponowane przez zespół jest tylko próbą odtworzenia prastarych zwyczajów i obrzędów.
Repertuar zespołu to także zwyczaje związane ze Świętem Ludowym,  tradycjami Mazurów Wieleńskich , oraz  tańce i przyśpiewki różnych regionów.
Zespół „Rożanie” bierze udział w przeglądach folklorystycznych m.in. w I Regionalnym Przeglądzie Folklorystycznym w Dusznikach i Pilskich Spotkaniach Folklorystycznych. W roku 2001 zespół zdobył III nagrodę za najładniejszy scenariusz dożynkowy w konkursie na „Najładniejszy Scenariusz Dożynkowy w Wielkopolsce”, zorganizowanym przez Centrum Animacji Kultury oraz Bibliotekę Wojewódzką w Poznaniu. W roku 2013 otrzymał „Złotego Pegaza” im. Łucjana Sikory w Wieleniu.
 Ponadto swymi występami zespół uświetnia wiele imprez na terenie swojej miejscowości, gminy, powiatu oraz kraju.